COM BO ƯU ĐÃI

(Massage body 10 ⇒ 15 phút + các dịch vụ từng vùng trên cơ thể từ <500k)

  1. Combo 10 buổi = 4.800.000 (sp=450.000)
  2. Combo 15 buổi = 7.800.000 (sp=600.000)
  3. Combo 20 buổi = 9.800.000 (sp=800.000)
  4. Combo 25 buổi = 12.800.000 (sp=1.000.000)
  5. Combo 30 buổi = 14.800.000 (sp= 1.200.000)
  6. Combo 40 buổi = 17.900.000 (sp=1.500.000)

Leave Comments

0934679238
0934679238