DỊCH VỤ GỘI ĐẦU

 1. Dầu thường: 50k (30p)
 2. Dầu thường + Massage Cổ Vai Gáy + Massage mặt: 100k  (50p)
 3. Dầu thường + Massage Cổ Vai Gáy + Tẩy da chế + Massage mặt + Đắp mặt: 150k ( 60p)
 4. Dầu cặp: 80k (30p)
 5. Dầu cặp + Massage Cổ Vai Gáy + Massage mặt: 125k (50p)
 6. Dầu cặp Massage Cổ Vai Gáy + Tẩy da chế + Massage mặt + Đắp mặt: 179k (60p)
 7. Dầu cặp (bưởi + xả + collagen): 80k (45p)
 8. Gội đầu dưỡng sinh dầu cặp ( bưởi + xả + collagem): 150k (60p)
 9. Gội thượng thang ( 2 bát canh): 250k (70p)
 10. Gội đầu thượng thang ( 3 bát canh): 350k (90p)

Lưu ý các gói phụ:

 • Tẩy da chết: 10k
 • Xông hơi: 15k

Leave Comments

0934679238
0934679238